Main Content

1160 eHoftrac Tekniske specifikationer

Motordata 

Elektromotor 

Køremotor, ydelse S2 (60 min.)  6,5 kW
Slagmotor, ydelse S3 (15 %)  8,5 kW

Batteri standard 

Batterispænding  48 V
Nominel kapacitet K5  230 Ah
Batterivægt  (±5 %) 394 Kg
Læssetid  6 t
Køretid ved hårdt kontinuerligt arbejde med tung materialehåndtering, uafbrudt drift  1,5* t
Køretid ved normalt landbrugsarbejde, uafbrudt drift  2 - 3,5* t
Køretid ved normalt landbrugsarbejde med afbrydelser (30 minutters kørsel, 30 minutters stilstand)  op til 4* t

Batteri ekstraudstyr 

Batterispænding  48 V
Nominel kapacitet K5  310 Ah
Batterivægt  (±5 %) 450 Kg
Læssetid  8 t
Køretid ved hårdt kontinuerligt arbejde med tung materialehåndtering, uafbrudt drift  2,1* t
Køretid ved normalt landbrugsarbejde, uafbrudt drift  2,8 - 4,5* t
Køretid ved normalt landbrugsarbejde med afbrydelser (30 minutters kørsel, 30 minutters stilstand)  op til 5* t

Elektrisk system 

Driftsspænding  12 V

Vægt 

Driftsvægt (standard)  2350 Kg
Tiplast med skovl - maskine plan  1348 Kg
Tiplast med skovl - maskine vinklet  1251 Kg
Tiplast med pallegaffel - maskine plan  1089 Kg
Tiplast med pallegaffel - maskine vinklet  916 Kg

Køretøjsdata 

Aksel  T80
Førerplads (ekstraudstyr) FSD (eps, epsPlus)
Kørehastighed  0 - 15 km/t
Køretrin  1
Indhold hydraulikolietank  18,5 l

Hydraulisk system 

Arbejdshydraulik - transportmængde  32 l/min
Arbejdshydraulik - Arbejdstryk  225 bar

Drev 

Drevtype  elektrisk
Køredrev  kardanaksel

Støjværdier 

Gennemsnitligt støjtryksniveau LwA  91,8 dB(A)
Garanteret støjtryksniveau LwA  92 dB(A)
Angivet lydtryksniveau LpA  76 dB(A)

*Batteritiden er stærkt afhængig af anvendelsesformålet, arbejdsopgaver og kørsel. Batteritiden kan i nogle tilfælde være længere. Under særlige forhold kan de angivne tider også være kortere. Ved konstant drift (f.eks. 30 minutters kørsel, 30 minutters stilstand) vil den samlede batteritid for eksempel være længere.Vippelastberegning i henhold til ISO 14397

FSD = førertag eps = Easy
Protection System (foldbart førertag)


Vibrationer (vægtede effektværdier)

Hånd-arm-vibrationer: Hånd-arm-vibrationerne er ikke mere end 2,5 m / s².
Vibrationer i hele kroppen: Denne maskine er udstyret med et førersæde, der opfylder kravene i EN ISO 7096:2000.

Hvis læsseren anvendes korrekt, varierer vibrationerne i hele kroppen fra under 0,5 m/s² til en kortvarig maksimumværdi.

Ved beregningen af vibrationsværdierne i henhold til ISO/TR 25398:2006 anbefales det at anvende værdierne, der er anført i tabellen. I den forbindelse skal der tages højde for de faktiske anvendelsesbetingelser.

Teleskoplæssere skal som hjullæssere inddeles efter driftsvægt.


GennemsnitsværdiStandardafvigelse (s)
LæssertypeTypisk driftsbetingelse1,4*aw,eqx1,4*aw,eqyaw,eqz1,4*sx1,4*sysz
[m/s²][m/s²][m/s²][m/s²][m/s²][m/s²]
Kompakt-hjullæsser
(driftsvægt
< 4500kg)
Load & carry (læsse- og transportarbejde)0,940,860,650,270,290,13
Hjullæsser
(driftsvægt
> 4500kg)
Load & carry (læsse- og transportarbejde)0,840,810,520,230,20,14
Anvendelse i udvindingen (hårde anvendelsesbetingelser)1,270,970,810,470,310,47
Overføringskørsel0,760,910,490,330,350,17
V-drift0,990,840,540,290,320,14