Main Content

Váš univerzální pomocník nejen pro dvůr

V zemědělství jsou stroje Weidemann široce rozšířené – téměř přirozeně tedy v posledních letech došlo k jejich využívání v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu. Pokud už je stroj na dvoře, musí se samozřejmě využít jeho celý potenciál. Pomocí vhodných přídavných zařízení není žádný problém „dělat dřevo“.

Zpracování palivového dřeva je žádané díky silnému a opět rostoucímu využívání topidel na dřevo. Vedle zajištění palivového dřeva pro vlastní spotřebu tak pro mnoho zemědělců představuje také další slušný zdroj příjmů.

I na pile jako ryba ve vodě

Na pile jsou stroje Weidemann se svou obratností, kompaktními rozměry a nízkou spotřebou oblíbeným doplněním velkých strojů, které tam odvádějí těžkou práci. Překládání, rovnání a odebírání kmenů a plnění zařízení pro zpětné získávání energie tam představují oblast jejich specializace.

Činnosti a použití v lesním a dřevozpracujícím průmyslu

Objevte možnosti na základě některých příkladů.

 • Přeprava

  S kleštěmi na dřevo se stroj Weidemann hodí pro zachycování, stohování a transport klád a stejně tak i slabé kulatiny. Uchopovací funkce vidlí přitom bezpečně drží dřevo při jízdě i zvedání.

 • Nakládka/vykládka

  Skladovací místo hotových produktů je na pile omezené, nákladní vozidla je tedy nutné často nakládat ze strany. S teleskopickým nakladačem Weidemann to není problém, rameno stroje totiž dosáhne až na zadní řadu nakládací plochy.

 • Stohování

  Na pile vás stroj Weidemann podpoří při bezpečném stohování kulatiny. U strojů Weidemann platí souhra výšky zdvihu, stability a obratnosti, takže dokážete sami určit ideální typ stroje.

 • Čištění

  Odstraňování dřevního odpadu lze řešit strojově různými posuvnými kartáči a zametacími rotačními kartáči. Učiňte ze svého stroje Weidemann multifunkční nástroj a podle velikosti a charakteru dřevního odpadu vyberte vhodné přídavné zařízení.

 • Péče o pozemek

  Na každém podnikovém pozemku jsou zelené plochy, které je třeba pravidelně sekat. Zde se nabízí stroj Weidemann v kombinaci s rotační sekačkou, mulčovačem nebo cepovou sekačkou se záchytnou vanou. K dispozici jsou i pily na větve, nůžky na keře nebo žací lišta s dvojitým nožem, kterými lze stříhat živé ploty, keře a stromy.

 • Zimní údržba

  Stroje Weidemann je možné podle typu vybavit různými pluhy na sníh a zadními rozmetadly. Získáte tak cennou podporu pro zimní údržbu pozemku (odstraňování sněhu a ledu).

Video – stroje Weidemann v akci

Ve videu uvidíte kolový nakladač Weidemann 2080 v akci s kleštěmi na dřevo.

Best Practice – reference

Podívejte se na příklady z praxe našich zákazníků, kteří úspěšně používají stroje Weidemann.

„Mít hezký stroj je zábava!“