Main Content

Pravní informace

Údaje o vozidlech se týkají sériových modelů testovaných za normálních provozních podmínek. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme bezpodmínečně dodržovat právní předpisy a pokyny společnosti Weidemann. Tyto údaje dobře vystihují provedení příslušného vozidla a jeho výkon, v jednotlivých detailech se však mohou lišit. Technické změny vyhrazeny. Zobrazené příslušenství se může v jednotlivých prodejních oblastech lišit.


Společnost Weidemann GmbH stále kontroluje a aktualizuje informace uvedené na svých webových stránkách. Přes veškerou péči se však mohou údaje průběžně měnit. Proto neručíme za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací. To platí také o jiných webových stránkách, na něž jsou uvedeny hypertextové odkazy. Společnost Weidemann GmbH neodpovídá za obsah webových stránek dostupných prostřednictvím těchto odkazů.

Dále si společnost Weidemann GmbH vyhrazuje právo měnit a doplňovat uvedené informace.

Obsah a struktura webové stránky společnosti Weidemann GmbH jsou chráněny podle autorského práva. Kopírování informací a údajů, zvláště používání textů, jejich částí nebo obrazového materiálu je možné jen po předchozím souhlasu.


Údaje o kolech a šířkách

V důsledku tolerancí používaných výrobci pneumatik se mohou uvedené rozměry lišit až o 25 mm. Pro každý způsob využití správný vzorek! V sériovém vybavení lze vybírat mezi vzorky AS a EM.

Vzorky AS se používají především v zemědělství. Jsou vhodné zvláště pro kluzké povrchy. Poskytují velký výkon při chodu a podporují přenášení velkých axiálních sil. Dokonalé pohodlí při jízdě a samočisticí efekt zajišťuje bezpečnost práce.

Vzorky EM se používají především ve stavebnictví. Jejich výhody se projevují zvláště při přenášení velkých axiálních sil na sypkých podkladech, jako je např. písek, štěrk nebo suť. V těchto případech je dotyková plocha větší. Velkou výhodou je pohodlí při jízdě na kamenitých, skalnatých a zpevněných plochách. Stabilitu lze u všech pneumatik ještě zvýšit plněním vodou.


Údaje o zátěži při překlopení a povoleném užitečném zatížení (ISO8313):
na rovném terénu = 80 % zátěže při překlopení v zalomené poloze
na nerovném terénu = 60 % zátěže při překlopení v zalomené poloze


Údaje o zdvihové síle podle normy DIN 24094
Uvedené doklady o zdvihové síle vycházejí z normy DIN 24094.
Zdvihová síla je minimální síla působící svisle nahoru v těžišti užitečného zatížení, které nakladač dosahuje v celé dráze zdvihu.


Údaje o lámací síle podle normy DIN 24086
Lámací síla je vytvářena sklápěcím válcem. Čára účinnosti prochází vrcholkem zubu a je kolmá na spojnici mezi středem otáčení lžíce na vychylovacím výložníku a vrcholkem zubu. Jmenovité hodnoty lámací síly je dosaženo, když sklápěcí válec působí maximálním momentem na střed otáčení lžíce na vychylovacím výložníku.