Main Content

Informace o ochraně údajů

Weidemann respektuje Vaše soukromí

Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů, stejně tak jako bezpečnost všech obchodních údajů jsou pro Weidemann GmbH ("Weidemann") důležitým úkolem, který v našich obchodních procesech sami respektujeme. Především ochrana osobních dat návštěvníků našich webových stránek je pro nás velice důležitá.

V Informacích o ochraně osobních údajů Vám vysvětlíme, jaký typ osobních informací Weidemann na těchto webových stránkách sbírá, jejich rozsah a důvody pro jejich zjišťování a využívání. Weidemann zajišťuje, že se s osobními údaji, které o sobě při používání webových stránek sdělíte, bude zacházet důvěrně v souladu s platnými ustanoveními německého právního řádu na ochranu údajů.

Weidemann si vyhrazuje právo tyto informace o ochraně dat změnit. V takovém případě budou změněné informace o ochraně dat uveřejněny na těchto webových stránkách. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s našimi platnými Podmínkami uvedenými v těchto Informacích o ochraně dat.

Přístupové údaje a protokoly na serveru

Každý přístup na naše webové stránky a každé načtení dat je standardním způsobem zaznamenáváno do protokolu na našich webových serverech. Do protokolu (log file) bude zapsána Vaše IP adresa, identifikace Vašeho internetového prohlížeče a doména, název otvíraného souboru, webové stránky, které navštívíte, datum a čas otevření, přenesené objemy dat a úspěšné opuštění stránek. Všechna data v protokolech jsou neosobní, bez přímého vztahu k osobě. Slouží výhradně pro interní potřeby. Mezi interní potřeby pro získávání údajů patří technická správa webových stránek a anonymní sběr statistickým údajů, které umožňují vyhodnocovat přístupy na online nabídku Weidemann a budou použity k optimalizaci přítomnosti na internetu za účelem lepšího přizpůsobení potřebám našich uživatelů. Vyhrazujeme si nicméně právo data v protokolech dodatečně zkontrolovat, pokud na základě konkrétních podkladů dojde k oprávněnému podezření na protiprávní zneužití.

Nakládání s osobními údaji

Ve smyslu spolkového zákona na ochranu dat (BDSG) jsou za osobní údaje považovány záznamy jednotlivců o osobních a majetkových poměrech určité nebo určitelné osoby. Mezi tyto údaje patří např. jméno, adresa, datum narození, e-mailová adresa, číslo telefonu a datum narození. Všechny tyto údaje podléhají podle BDSG zvláštní ochraně, kterou zajišťujeme prostřednictvím technických a organizačních opatření.

Osobní údaje sbíráme pouze tehdy, pokud to zákon dovoluje nebo pokud jste nám k tomu udělili souhlas. U některých online služeb, které přes tyto webové stránky nabízíme, jako je kontakt přes e-mail nebo pomocí formuláře, odběr novinek e-mailem, online žádosti, blogy nebo diskuzní fóra, je pro využívání těchto služeb zpravidla nutné uvést osobní nebo firemní údaje (e-mailové adresy, jména, názvy, kontakty, ap.). K předání Vašich údajů přitom dochází na základě Vašeho svobodného rozhodnutí. Vy při vkládání svých údajů stvrdíte, že zadané údaje mohou být shromažďovány, zpracovány nebo použity za účelem navázání kontaktu, vyřízení smlouvy, k zajištění vlastních oprávněných obchodních zájmů nebo k Vámi uvedenému účelu. Ke sběru, zpracování nebo využití k jakémukoliv jinému účelu, nebo předání třetím stranám mimo koncern Weidemann nedojde. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, s platností od daného dne dále.

Používaní cookies

Používáme cookies, abychom mohli optimalizovat naši webovou prezentaci, jako je např. zlepšení navigace na stránkách. Cookies se využívají také při vyhodnocování přístupů na naši nabídku. Více k tomuto bodu v dále uvedených informacích k využití služeb Google Analytics a AddThis. Cookies jsou malé textové soubory, které se při přístupu na internetovou stránku uloží do počítače. Používání cookies celkově můžete zakázat, pokud nastavíte svůj internetový prohlížeč tak, aby nepovolil ukládání těchto textových souborů na Vašem počítači. Nicméně, v důsledku toho může dojít k omezení fungování našich nabídek. Cookies uložené ve Vašem počítači můžete také kdykoliv odstranit.

Využívání služby Google Analytics

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a díky kterým je možné analyzovat přístupy na webové stránky. Informace, které cookie vygeneruje při Vašem procházení těchto webových stránek, jsou přenášeny zpravidla na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. I v případě, že bude aktivováno blokování IP adresy na těchto stránkách, Google zkrátí Vaši IP adresu Google na území členských států Evropské unie nebo na území ostatních států, které uzavřely Dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena úplná IP adresa a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google využívat tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání webových stránek, pro sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a za účelem poskytnutí dalších služeb provozovateli těchto stránek, spojených s užíváním webových stránek a Internetu. IP adresa získaná v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude spojena s jinými daty z Google. Ukládání cookies můžete odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče zakázat. Dovolujeme si nicméně poukázat na to, že v takovém případě může případně dojít k tomu, že nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Přenos dat získaných z cookie a dat týkajících se Vašeho užívání webových stránek (vč. Vaší IP adresy) do Google nebo zpracování těchto dat společností Google můžete také zakázat, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin do prohlížeče, který se nachází na tomto odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
Bližší informace k tomu naleznete na: tools.google.com/dlpage/gaoptout nebo na www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ (všeobecné informace ke službě Google Analytics a k ochraně dat). Upozorňujeme, že tyto webové stránky byly rozšířeny službou Google Analytics o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo možné zajistit anonymizaci IP adres (tzv. maskování IP adresy).

Užívání pluginu pro Facebook (tlačítko Líbí se mi)

Naše webová prezentace používá sociální pluginy (“pluginy”) pro sociální síť facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo podle tlačítka "Líbí se mi" ("Like") na našich stránkách. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde: developers.facebook.com/docs/plugins/

Když navštívíte naše stránky, přes tento plugin se vytvoří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak obdrží informaci o tom, že jste navštívil/a naše stránky s Vaší IP adresou. Pokud jste přihlášen/a svým účtem na Facebooku a když kliknete na tlačítko Facebooku "Like" ("Líbí se mi"), můžete propojit obsahy na našich stránkách se svým profilem na Facebooku. Facebooku tak může návštěvu našich stránek přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že naše společnost jako poskytovatel těchto stránek, nemá žádné informace o obsahu přenášených dat, ani o jejich užívání na Facebooku. Více informací k tomuto tématu naleznete v prohlášení o ochraně dat Facebooku na cs-cz.facebook.com/policy.php
V případě, že si nepřejete, aby Facebook přiřadil Vaší návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím z Facebooku.

Používání Google +1

Získávání a předávání informací: Pomocí ikony Google +1 můžete uveřejňovat informace po celém světě. Prostřednictvím ikony Google +1 získáte Vy a ostatní uživatelé z Google a od našich partnerů personalizované obsahy. Google ukládá nejen informace, které jste uvedli jako obsah pro +1, ale i o stránkách, které jste si prohlédli po kliknutí na +1. Vaše +1 ve spojení s Vaším profilem a Vaší fotografií může být použito ve službách Google, stejně tak jako ve výsledcích vyhledávání nebo ve Vašem profilu na Google nebo na jiných místech na webových stránkách a zobrazeních na Internetu. Google zaznamenává informace o Vašich aktivitách +1 za účelem zlepšení služeb společnosti Google pro Vás. Abyste mohli použít ikonu Google +1, potřebujete globálně viditelný, veřejný profil Google, který musí minimálně obsahovat jméno zvolené pro tento profil. Toto jméno bude použito pro všechny služby Google. V mnoha případech toto jméno může být nahrazeno jiným jménem, které jste použili při sdílení obsahů pomocí Vašeho účtu Google. Identita Vašeho profilu v Google bude zobrazena pouze uživatelům, kteří znají Vaší e-mailovou adresu nebo mají jiné Vaše identifikační údaje.

Použití získaných informací: Kromě výše uvedených účelů pro využití budou Vámi poskytnuté informace využity v souladu s platnými ustanoveními na ochranu dat společnosti Google. Google uveřejňuje možné souhrnné statistické údaje o aktivitách uživatelů s +1, resp. předá je dále uživatelům a partnerům, jakými jsou vydavatelé, inzerenti nebo propojené webové stránky.

Používání Twitteru

Na naše stránky jsou napojeny funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Vámi navštívené webové stránky budou používáním Twitteru a funkce "Re-Tweet" propojeny s Vaším účtem a ostatní uživatelé o tom budou uvědoměni. Současně jsou také přenesena data na Twitter. Dovolujeme si upozornit na to, že my jako poskytovatel těchto stránek, nemáme žádné informace o obsahu přenášených dat, ani o jejich používání na Twitteru. Další informace naleznete prohlášení o ochraně dat společnosti Twitter na twitter.com/privacy. Svá nastavení ochrany dat na Twitteru můžete změnit v nastavení Vašeho účtu na twitter.com/account/settings.

Používání záložek služby „Addthis“

Tyto webové stránky obsahují pluginy služby „Addthis“, které Vám umožní nastavení záložek a sdílení obsahů zajímavých webových stránek. Při použití „Addthis“ jsou používány cookies. Jimi vygenerovaná data (jako např. čas použití nebo jazyk prohlížeče) jsou přenášena do společnosti Add This LLC v USA, kde dochází k jejich zpracování. Bližší informace ke zpracování dat společností Add This LLC a o ochraně dat společnosti Add This LLC naleznete na www.addthis.com/privacy. Na těchto webových stránkách jsou obsaženy především informace o druhu zpracovávaných dat a účelu použití. Ke zpracování uvedených dat naší společností nedochází. Zaškrtnutím pole „Addthis“ prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním dat společností Add This LLC, a to v rozsahu patrném na webových stránkách www.addthis.com. Souhlas s používáním Vašich údajů můžete kdykoliv odvolat pomocí „Opt Out Cookies“. Více informací k tomuto bodu naleznete rovněž na výše uvedených stránkách společnosti Add This LLC.

(Zdrojové údaje k předcházejícím pěti odstavcům: Prohlášení o ochraně dat Facebook, Podmínky Google Analytics, Prohlášení o ochraně dat Google +1, Prohlášení o ochraně dat pro Twitter, Prohlášení o ochraně dat společnosti AddThis)

Zabezpečení

Weidemann zavedl technická a organizační bezpečnostní opatření, aby data, která nám byla zpřístupněna, byla chráněna proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo pro zásahu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována v souladu s technologickým rozvojem. Přesto prosím mějte na paměti, že při komunikaci přes Internet, především v případě e-mailové komunikace, není možné zaručit naprostou bezpečnost dat, a že pro důvěrné informace doporučujeme používat poštovní styk. Usilujeme o to, abychom ochránili Vaše osobní údaje u nás uložené. Přesto ale nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za jejich bezpečnost. Přenos dat společnosti Weidemann od Vás probíhá proto na vlastní nebezpečí.

Právo na informace a právo na odvolání, osoba pověřená ochranou dat

V souladu s platnými zákony Vám kdykoliv bezplatně na vyžádání sdělíme bez odkladu, zda a jaké osobní údaje jsou o Vás uloženy v naší společnosti. Weidemann si vyhrazuje právo sdělit tyto informace elektronicky.

Dále máte podle zákonných požadavků právo na opravu, zablokování nebo odstranění těchto osobních údajů pro budoucí použití, pokud to není v rozporu s žádnou zákonnou lhůtou na uchování dat. Pokud máte dotazy ohledně zpracování Vašich osobních dat, můžete se obrátit přímo na našeho zástupce pro ochranu dat, který je k dispozici i pro žádosti o vyhledání informací, pro návrhy nebo stížnosti.

 

Diemelsee-Flechtdorf, 2018


Max Ferdinand Kussberg
pracovník pověřený ochranou osobních údajů společnosti Weidemann GmbH

Mühlhäuser Weg 45-49
34519 Diemelsee-Flechtdorf
Německo
E-Mail: info@weidemann.de