Cookie Control

Pro co nejlepší používání webových stránek Weidemann a další optimalizace se využívají tzv. cookies. Pokud budete pokračovat v prohlížení webových stránek Weidemann, vyjadřujete tím souhlas s naším používáním cookies.

Main Content

Kruse Milch & Energie – dobré postavení do budoucna

Henning Kruse je zkušený hospodář připravený na každé riziko - přesto pokud jde o manipulační techniku, sází na jistotu s Weidemannem.

Dva stroje Weidemann má Henning Kruse v hlavní provozovně v dolnosaském Butzhausenu. Malý 1140 spolehlivě zvládá všechny stávající práce kolem stáje. Tato stáj má dobré obsazení - 300 dojnic. Mladé kusy se odváží po 14 dnech samotného chovu ve Weidemannu 1140 do provozovny na opačné straně silnice. Zde jsou telata chovány až do svých tří měsíců ve větších skupinách. Henning Kruse zde používá také jeden Weidemann 4080T. Velký kolový nakladač plní generátor bioplynu a míchačku krmiva, odklízí hnůj ze stájí a zvládá také jiné stávající těžké práce. „Oba Weidemanni jsou pořád v provozu“, vypráví tento zemědělec a výrobce energie. Kromě živočišného chovu a bio plynáren v několika lokalitách provozuje ještě Kruse Milch & Energie také tři fotovoltaické elektrárny na celkové ploše cca 6 400 m².

„V podstatě mi energetika zachránila výrobku mléka“, vypráví Henning Kruse. Když se svým bratrem v r. 2011/12 rozpustil podnikatelské sdružení, stál tento vyučený zemědělec před rozhodnutím, zda propustit zaměstnance nebo si ještě jednou troufnout udělat velký krok. Ale odpovědnost, kterou měl vůči rodině a zaměstnancům, ho donutila poohlédnout se i po nových možnostech. Nové šance slibovala výstavba bio plynárny a fotovoltaické elektrárny. Na začátku r. 2012 však byla podpora nastavena na spotřebu vlastní vyrobené elektřiny, takže se kalkulace nevyplatila. Zase slepá ulička Navzdory tomu hospodář se svým učněm navštívil veletrh „New Energy“ v Husumu. A tady mu několikanásobná náhoda zajistila budoucnost firmy: Kvůli náhlé mlze nad mořem nemohl nastoupit na zpětný let domů. V hotelu se potom seznámil se zástupcem ministerstva hospodářství, který mu řekl, že zákon o obnovitelných zdrojích energie z r. 2012 obsahuje ustanovení o ochranné lhůtě pro zahájené projekty fotovoltaických zařízení, které budou dokončeny do 30.6.2012.

Sotva přijel domů, podal Henning Kruse žádost o stavební povolení a o úvěr a objednal stavební materiál. „Vsadil jsem všechno na jednu kartu“, vzpomíná. „Zatímco se teprve projednávaly žádosti, my už jsme začali stavět.“ Nakonec všechno dopadlo dobře a výrobce energie zvládl včas 30.6.2012 prokázat připojení své třetí fotovoltaické elektrárny k elektrické síti. „Samozřejmě jsme museli udělat několik ústupků.“ Proto celou budovu tvoří dřevěná konstrukce, protože na ocelové konstrukce se vztahuje delší plánovací řízení. Zvířata se mohla nastěhovat zpět až po asi 18 měsících, protože i v tomto případě trvalo povolení ke změně používání déle, než by si přál.

Dnes je provozovna v Butzhausenu se 482 kW z fotovoltaické elektrárny, 75 kW z bio plynárny a s 300 dojnicemi dobře vytížená. i když byly začátky tak vzrušující, nyní provozovna funguje plynule a vytrvale také díky dvěma spolehlivým a výkonným strojům Weidemann.