Main Content

Kommun

Transportera plantbaljor
Sopa
Flytta paletter
Användning med arbetsplattform
Rengöra vägen
Sopa gångvägar
Användning med snöfräs
Hjälpanvändning
Lasta strövagnen
Enkel transport
Röja trottoarer
Mulcha grönytor
Ta bort vilda örter
Transportera stolpar
Klippa grönytor
Kyrkogårdsvård
Fylla på plantbaljor
Markarbeten
Transportarbeten
Transportera krukor
Vägkörning
Transportera gräs
Exakt tömning
Lagra Big Packs
Klippa häckar
Lasta salt

Optimal för kommunen

 

Idag erbjuder kommuner sina invånare många tjänster. Därför behövs det de rätta och effektiva arbetsmedlen. Desto viktigare är det att ta rätta beslut när man skall köpa nya arbetsmaskiner. Sedan årtionden är Weidemann maskiner framgångsrika i kommunal användning. Perfekt samspel mellan människor, maskiner och redskap har högsta prioritet hos Weidemann. Det sofistikerade produktprogrammet är bekvämt, säkert och ekonomiskt samtidigt.

Multitool-tanke

 

Med det stora antalet av olika påbyggnadsredskap blir Weidemann maskiner till äkta allt-i-allo. De går att använda i många olika områden: Transportarbeten, grönvård, vård av förseglade ytor, vintertjänst, användning på byggårdar och stadsträdgårdar går att utan problem utföra med dem.

Mobilt arbete

 

De mindre byggserierna går att transportera på din släpvagn, så att du kan arbeta med dem utan problem på olika användningsorter, som t.ex. i parkanläggningar eller i innerstaden. Även vid hjälparbeten är de tack vare sin rörlighet och multifunktionalitet oumbärliga.

Kompakta mått

 

Vid många arbetsuppgifter stöter man på begränsade platsförhållanden och det gäller att man kan använda en lättmanövrerad maskin med kompakta mått som ändå har den önskade prestandan. Detta är till exempel fallet, om man kör in i en byggnad, röjer trottoarer under vintertjänsten, vårdar små grönytor, lagrar i saltlagret eller lossnar, o.s.v.

Arbetsergonomi

 

Vid utvecklingen av Weidemann maskiner spelar arbetsergonomin en avgörande roll - med rymliga hytter med optimal sikt, med betjäningselement som enkelt går att nå även för växlande förare och som är ytterst självförklarande. Arbetsklimat är utmärkt, tack vare en effektivt arbetande värme-och luftläggning. Vid mycket varma temperaturer rekommenderar en klimatanläggning.

Och det viktigaste: vi finns alltid nära dig - våra många tekniskt orienterade återförsäljare rådgör dig gärna – använd vår servicepotential.