Cookie Control

This site uses cookies...

Main Content

Indicaţii legale

Indicaţiile privitoare la vehicule se referă la modelele de serie testate în condiţii normale de utilizare. Detalii suplimentare puteţi găsi în instrucţiunile de utilizare. Din motive de securitate vă recomandăm să respectaţi prescripţiile legale şi indicaţiile Weidemann. Aceste indicaţii oferă o imagine bună de ansamblu a vehiculului respectiv şi a puterii sale, pot conţine însă unele abateri în anumite situaţii. Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice. Accesoriile ilustrate pot fi diferite în funcţie de piaţă.


Weidemann GmbH verifică şi actualizează informaţiile de pe paginile sale de internet în permanenţă. Cu toată grija acordată, datele pot să se fi modificat între timp. Din acest motiv nu ne asumăm nicio responsabilitate legală sau o garanţie pentru actualitatea, corectitudinea şi completitudinea informaţiilor puse la dispoziţie. Aceleaşi prevederi se aplică şi tuturor celorlalte pagini de internet, către care se face trimitere prin intermediul unor hyperlink-uri. Weidemann GmbH nu este responsabilă pentru conţinutul paginilor de internet accesate prin intermediul unei astfel de legături.

Suplimentar, Weidemann GmbH îşi rezervă dreptul de a efectua modificări sau completări ale informaţiilor puse la dispoziţie.

Conţinutul şi structura paginii de internet Weidemann GmbH sunt protejate de drepturile de autor. Multiplicarea informaţiilor sau a datelor, în special utilizarea textelor, a părţilor de text şi a materialelor vizuale necesită un acord prealabil.


Indicaţiile referitoare la margini şi lăţimi
Ca urmare a toleranţelor producătorilor de anvelope este posibil ca dimensiunile indicate să se abată cu până la 25 mm. Aderenţa perfectă pentru fiecare utilizare! Echiparea de serie oferă opţional profilurile AS şi EM.

Profilurile AS sunt utilizate preponderent în agricultură. Ele sunt adecvate în mod optim pentru solurile cleioase. Ele oferă o durabilitate mare la rulare şi susţin transferul forţelor mari de împingere. Un confort perfect de deplasare şi efectul de auto-curăţare permit efectuarea lucrărilor în siguranţă.

Profilurile EM sunt utilizate preponderent în domeniul construcţiilor. Ele sunt adecvate în mod special pentru transferul forţelor mari de împingere în cazul solurilor necoezive, precum nisipul, pietrişul sau criblură. Aici este generată o suprafaţă mare de susţinere. Un plus semnificativ este confortul de deplasare pe solurile pietroase, stâncoase şi întărite. Stabilitatea mare poate să fie crescută suplimentar prin umpleri cu apă, la toate tipurile de anvelope.


Indicaţii referitoare la sarcina utilă necesară pentru sarcina de descărcare (ISO 8313):
pe teren drept = 80% din sarcina de descărcare articulat
pe teren denivelat = 60% din sarcina de descărcare articulat


Indicaţii referitoare la forţa de ridicare conform DIN 24094
Dovezile oferite pentru forţa de ridicare se referă la DIN 24094.
Forţa de ridicare este o forţă care acţionează în centrul de greutate al sarcinii utile, vertical în sus, şi care este atinsă minim pe parcursul întregii curse de ridicare.


Indicaţii referitoare la forţa de rupere conform DIN 24086
Forţa de rupere este generată de cilindrul de basculare. Linia de acţionare trece prin vârful dintelui şi este aşezată vertical asupra liniei de legătură dintre punctul de rotaţie al cupei la culisa de încărcare şi vârful dintelui. Valoarea nominală a forţei de rupere este atinsă atunci când cilindrul de basculare a acţionat la momentul maxim asupra punctului de rotaţie al culisei de încărcare.


 

Vă rugăm să aveţi în vedere,că informaţiile şi datele, pe care ni le trimiteţi pe e-mail sau prin intermediul unui formular de contact utilizat aici, sunt transferate în mod nesecurizat şi pot ajunge în posesia unor persoane neautorizate. Weidemann tratează datele cu caracter personal în mod confidenţial. Dumneavoastră vă exprimaţi acordul ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod automat, în funcţie de scopul acestora, dacă Weidemann consideră acest lucru ca fiind util.

Condiţii generale de afaceri

Condiţiile generale de afaceri ale Weidemann GmbH:
AGB Weidemann PDF