Main Content

Firma Weidemann zawsze zna dobrze wymagania klientów

Nowe opcje dla ładowarek teleskopowych T4512 i T5522

Najlepiej sprzedającą się ładowarką teleskopową Weidemann T4512 będzie można w przyszłości poruszać się jeszcze szybciej: do tej pory silnik 40 KM umożliwiał prędkość do 20 km/h. Dzięki ogólnej poprawie napędu jezdnego maszyny została wprowadzona opcja z prędkością do 28 km/h. Maszyna stała się dzięki temu bardziej skuteczna i można na przykład stosować ją jeszcze szybciej.

Nieco większa ładowarka teleskopowa T5522 została wprowadzana przez firmę Weidemann pod koniec roku 2013. Dzięki obciążeniu użytkowemu 2,2 t i wysokości skoku 5,50 m ten model nadaje się do wielu zastosowań. Kompaktowe wymiary maszyny umożliwiają przejazd przez wjazdy o wysokości poniżej 2 m. Firma Weidemann zauważyła, że w wielu zagrodach i w nowoczesnych budynkach ta wysokość wjazdu jest bardzo powszechna. W ten sposób powstała opcja z kabiną podwyższoną w pozycji budowlanej. Zalety widoczne są jak na dłoni:  pozycja siedzenia kierowcy podwyższona o 200 mm umożliwia lepszą widoczność na maszynę i stosowany osprzęt dodatkowy. Jest to dodatkowa zaleta pod kątem obsługi T5522 dla gospodarstw, w których wjazdy mogą mieć wysokość znacznie powyżej 2 m.    

System kamer Security firmy Weidemann

Zwiększenie bezpieczeństwa kierowcy i osób, które ewentualnie znajdują się w obszarze pracy maszyny, możliwe jest dzięki zastosowaniu systemu kamer Security. Weidemann oferuje dla różnych rodzajów maszyn Hoftrac, ładowarek teleskopowych i kołowych oraz kołowych ładowarek teleskopowych dwa różne systemy: w pierwszym systemie maszyna jest wyposażona w kamerę i wyświetlacz. Dzięki temu dobrze widoczne są także martwe punkty oraz określone narzędzia.

W drugim systemie stosowane są w sumie 4 kamery o bardzo szerokim kącie, które zamocowane są wokół maszyny. Ta wersja oblicza widok pod kątem 360° z perspektywy ptaka i obejmuje wszystkie martwe punkty wokół całej maszyny. Dzięki temu systemowi kierowca może wybrać na wyświetlaczu różne obrazy z kamer, w zależności od tego, z którym urządzeniem dodatkowym pracuje lub w którym obszarze roboczym potrzebuje lepszego widoku. Wyposażenie maszyn Weidemann w ten system kamer możliwe jest u przedstawicieli handlowych – obydwa systemy nadają się także jako wyposażenie dodatkowe.