Main Content

Wartości prowadzą do sukcesu - koło wartości firmy Weidemann.

W centrum naszego koła znajduje się Klient. Innowacyjność wysoka jakość to znaki rozpoznawcze naszej firmy. Klienci mogą się przekonać, że są one obecne w naszych produktach i usługach. W relacjach wewnętrznych najważniejsza jest wydajność icharakter naszych pracowników i naszej organizacji. Te wartości tworzą swoisty kod genetycznych naszych pracowników i kadry menadżerskiej. One prowadzą nas do sukcesu i wytyczają kierunki naszych działań w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Wartości te ponadto inspirują nasze cele, kierunki i strategie. Wszystkie decyzje i działania muszą być zgodne z tymi wartościami.

 

 

Urzeczywistnione 
                     wartości:

Innowacyjność oznacza dla nas ...

 • Celem naszej pracy jest nieustanne polepszanie naszych produktów, usług i procesów.
 • Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby poznać ich potrzeby i dostarczyć produkty usprawniające ich pracę.
 • Oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.
 • Podsuwamy dobre pomysły i otwieramy szanse, pamiętając przy tym, aby ograniczać ryzyko.
 • Jasne i elastyczne struktury, procesy i systemy zapewniają innowacyjny klimat w naszej firmie.
 • Do projektów badawczych i rozwojowych staramy się pozyskać kompetentnych partnerów, aby wspólnie opracować więcej innowacji.

Wysoka jakość oznacza dla nas ...

 • Nasi klienci zawsze mogą na nas polegać, jesteśmy łatwo osiągalni i gotowi do pomocy. Klienci wiedzą, że nasze produkty i usługi są zawsze najwyższej jakości i że sprawdzą się w najtrudniejszych warunkach.
 • Długa żywotność i bezawaryjność, łatwość obsługi i naprawy, niskie koszty eksploatacji oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa to najważniejsze cechy jakościowe naszych produktów.
 • Tak rozumiana przez nas wysoka jakość obejmuje również relacje z klientami i partnerami handlowymi.
 • Wyjątkowa jakość produktów jest możliwa dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników. Znajomość potrzeb klientów, wysoka motywacja, kompetencje społeczne oraz właściwe nastawienie to mocne strony naszych pracowników.

Charakter oznacza dla nas ...

 • Zadowoleni klienci i zmotywowani pracownicy, mający poczucie przynależności, to dla nas miara trwałych i nacechowanych zaufaniem relacji.
 • Wyznawane przez nas wartości: szczerość i uczciwość budują atmosferę wzajemnego zaufania.
 • Zawsze działamy zgodnie z prawem i przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji.
  Nasze sprawozdania zawierają prawdziwe dane, a my dotrzymujemy danego słowa.
 • Działamy konsekwentnie, odpowiedzialnie, efektywnie i wiarygodnie.
 • Zależy nam na utrzymywaniu trwałych stosunków z naszymi partnerami handlowymi.
 • Naszym pracownikom zapewniamy możliwość stałego rozwoju. Dzięki temu mamy zmotywowanych i kompetentnych pracowników, którzy są gwarancją naszego sukcesu.
 • Strategie rozwoju firmy na najważniejszym miejscu stawiają racjonalizację kosztów oraz zrównoważony rozwój.
 • Jesteśmy otwarci i tolerancyjni, umiemy słuchać i przyjmujemy konstruktywną krytykę.

Wydajność oznacza dla nas ...

 • Stały dialog z naszymi klientami oraz zrównoważony stosunek między tradycją i przyszłościowym myśleniem - te wartości sprawiają, że nasi klienci obdarzają nas zaufaniem, są też podstawą rozwoju naszej firmy
 • Weidemann ma solidne podstawy finansowe, celem firmy jest niezależność i silna pozycja na rynku.
 • Wszyscy pracownicy czują się związani z firmą. To stwarza przyjazną atmosferę oraz podstawy do długoterminowej i produktywnej współpracy.
 • Elastyczność wyraża się u nas nie tylko w braku biurokracji i w szerokich horyzontach myślowych, ale także w otwartości na wszystko, co nowe. Zmiany traktujemy jako coś pozytywnego i zdecydowanie je popieramy.
 • Celem naszych działań jest zapewnienie wartości dodanej naszym klientom. Składamy tylko takie obietnice, których możemy dotrzymać.
 • Dobra komunikacja i szybkie procesy decyzyjne umożliwiają szybkie rozwiązywanie problemów i wzmacniają kontakty z klientami. Oczekujemy od naszych pracowników samodzielności i kreatywności, akceptujemy również fakt, że mylić się jest rzeczą ludzką. Takie podejście wymaga otwartości na dialog.