Main Content

Informacje prawne

Dane pojazdów odnoszą się do normalnych warunków eksploatacji testowanych modeli seryjnych. Informacje szczegółowe można znaleźć w instrukcji obsługi. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się bezwzględne przestrzeganie przepisów oraz wskazówek firmy Weidemann. Informacje te umożliwiają wyrobienie sobie poglądu na temat danego pojazdu i jego wydajności, jednakże mogą różnić się w przypadkach jednostkowych. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych. Akcesoria przedstawione na rysunkach mogą mieć inne warianty, w zależności od danego runku.


Firma Weidemann GmbH stale sprawdza i aktualizuje informacje, zawarte na swych stronach internetowych. Jednakże pomimo dokładanej staranności dane mogą ulegać w międzyczasie zmianie. Stąd też firma Weidemann nie bierze na siebie odpowiedzialności oraz nie gwarantuje, że udostępnione informacje są aktualne, prawidłowe oraz kompletne. Odnosi się to również do wszystkich innych stron internetowych, do których odsyłają hiperłącza. Firma Weidemann GmbH nie odpowiada za treść stron internetowych, otwieranych przez użytkownika za pomocą takiego połączenia.

Ponadto firma Weidemann GmbH zastrzega sobie prawo podejmowania zmian i uzupełnień w zakresie udostępnionych informacji.

Treść oraz struktura strony internetowej firmy Weidemann GmbH jest chroniona na podstawie praw autorskich. Powielanie informacji lub danych, a zwłaszcza wykorzystanie tekstów, fragmentów tekstów oraz materiału zdjęciowego wymaga wcześniejszego uzyskania zgody.


Informacje na temat rozmiaru kół oraz szerokości
Ze względu na tolerancje producentów ogumienia podane wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych o maks. 25 mm. Opony Grip do wszystkich zastosowań. W wyposażeniu seryjnym oferowane są do wyboru profile AS oraz EM.

Profile AS znajdują zwykle zastosowanie w rolnictwie. Nadają się one zwłaszcza do miękkiego podłoża. Zapewniają one długi przebieg oraz wspomagają przenoszenie dużych sił napędu. Doskonały komfort jazdy oraz właściwości samooczyszczające zapewniają bezpieczną pracę.

Profile EM stosowane przeważnie w budownictwie. Wykazują się one szczególnie wysokim stopniem przenoszenia sił napędu na luźnych gruntach, np., na piaszczystych, żwirowych lub grysowych. Uzyskiwane są w tym przypadku większe powierzchnie przylegania. Dodatkową zaletą jest wysoki komfort jazdy na podłożach kamienistych, skalistych lub utwardzanych. Wysoką stabilność można w przypadku wszystkich rodzajów ogumienia podwyższyć dzięki napełnieniu wodą.


Informacje dot. ciężaru wywrotu oraz obciążenia użytkowego (ISO 8313):
na terenie płaskim = 80% ciężaru wywrotu przy załamaniu
na terenie nierównym = 60% ciężaru wywrotu przy załamaniu.


Informacje dot. siły nośnej wg DIN 24094
Wyniki siły nośnej podano na podstawie normy DIN 24094.
Siła nośna to min. siła oddziałująca pionowo do góry w punkcie ciężkości ciężaru użytkowego, jaką ładowarka osiąga na całym odcinku podnoszenia.


Informacje dot. siły kopania wg DIN 24086
Siła kopania wytwarzana jest przez cylinder podnoszący. Linia oddziaływania przechodzi przez ostrza zębów i działa pionowo na linii łączącej punkt obrotu szufli na wysięgniku wychylnym i ostrza zębów. Wartość nominalna siły kopania osiągana jest wtedy, gdy cylinder podnoszący oddziałuje na wysięgnik wychylny z maksymalnym momentem siły na punkt obrotu szufli.

AVB Deutschland

Sprache: Deutsch, gültig für alle innerdeutschen Geschäfte
Download »

AVB Export

Sprache: Deutsch, gültig für alle grenzüberschreitenden Geschäfte
Download »

GTS Export

Language: English, valid for all cross-border transactions
Download »