Kontroll over informasjonskapsler

Denne siden bruker informasjonskapsler ...

Main Content

Informasjon om miljøvern

Bortskaffing av batterier

 

For kunder i EU-land

Noen av apparatene våre inneholder ett eller flere batterier hhv. oppladbare batterier (heretter enhetlig kalt "batteri"). Disse batteriene underligger det europeiske direktiv 2006/66/EF om (brukte) batterier og (brukte) oppladbare batterier og tilsvarende nasjonale lover. Batteridirektivet gir rammen for en EU-gyldig behandling av batterier.
Batteriene er merket med symbolet ved siden av, en gjennomstreket søppelkasse. Under symbolet befinner deg seg dessuten en betegnelse av de skadelige innholdsstoffene, nemlig "Pb" for bly, "Cd" for kadmium og "Hg" for kvikksølv.
Batterier skal ikke kastes med vanlig husholdningsavfall. Som sluttbruker må du kun bortskaffe brukte batterier via produsenten og forhandleren eller evt. innsamlingssteder som er spesielt innrettet for dette (lovbestemt returplikt), innleveringen er kostnadsfri. Forhandler og produsent er forpliktet til å ta tilbake disse batteriene og gjenvinne disse forskriftsmessig eller kaste som spesialavfall (lovbestemt returplikt). Du kan også gjerne returnere batteriene som kjøpes hos oss kostnadsfritt etter bruk til oss. Hvis du ikke leverer batteriene personlig i en av filialene våre, sørg for tilstrekkelig frankering på retursendingen. Følg også eventuelle anvisninger om dette i kjøpsavtalen hhv. i de generelle forretningsbetingelsene for salgsstedet.
En fagmessig bortskaffing av batterier forhindrer negative innvirkninger på mennesker og miljø, tjener til målrettet behandling av skadestoffer og gjør det mulig med gjenbruk av verdifulle råstoffer.

For kunder i andre land

Noen av apparatene våre inneholder ett eller flere batterier hhv. oppladbare batterier (heretter enhetlig kalt "batteri"). En fagmessig bortskaffing av batterier forhindrer negative innvirkninger på mennesker og miljø, tjener til målrettet behandling av skadestoffer og gjør det mulig med gjenbruk av verdifulle råstoffer. Vi anbefaler derfor at batteriene ikke kastes sammen med det normale husholdningsavfallet, men kastes i separat samling på miljøvennlig måte. Også nasjonale lover foreskriver under visse betingelser separat bortskaffing av batterier. Sørg for at batteriene bortskaffes i henhold til de forskriftene som gjelder i ditt land.

Bortskaffing av gamle elektriske og elektroniske apparater

 


For kunder i EU-land

Noen av apparatene våre underligger det europeiske direktiv 2002/96/EF om gamle elektriske og elektroniske apparater (Waste Electrical and Electronical Equipment - WEEE), samt tilsvarende nasjonale lover. WEEE-direktivet gir rammen for en EU-gyldig behandling av gamle elektriske apparater.
Disse apparatene er merket med symbolet ved siden av, en gjennomstreket søppelkasse. Dette betyr at de ikke må kastes sammen med det normale husholdningsavfallet, men kastes i separat samling på miljøvennlig måte.
Disse apparatene er foresett som profesjonelle elektriske verktøy for utelukkende profesjonell bruk (såkalte B2B-apparater i henhold til WEEE-direktivet). I motsetning til apparater som overveiende brukes i private husholdninger (såkalte B2C-apparater) skal disse apparatene derfor i mange EU-land, f.eks. i Tyskland, ikke leveres inn ved innsamlingsstedene til de offentlige avfallsbedrifter (f.eks. kommunale resirkuleringssteder). Hvis du er i tvil, ta kontakt med salgsstedet om den foreskrevne avfallshåndteringen for B2B elektriske apparater i ditt land og sikre at de bortskaffes etter de aktuelt gjeldende lovbestemte forskriftene. Følg også eventuelle anvisninger om dette i kjøpsavtalen hhv. i de generelle forretningsbetingelsene for salgsstedet.
En fagmessig bortskaffing av disse apparatene forhindrer negative innvirkninger på mennesker og miljø, tjener til målrettet behandling av skadestoffer og gjør det mulig med gjenbruk av verdifulle råstoffer.

For kunder i andre land

En fagmessig bortskaffing av elektriske apparater forhindrer negative innvirkninger på mennesker og miljø, tjener til målrettet behandling av skadestoffer og gjør det mulig med gjenbruk av verdifulle råstoffer. Vi anbefaler derfor at elektriske apparater ikke kastes sammen med det normale husholdningsavfallet, men kastes i separat samling på miljøvennlig måte. Også nasjonale lover foreskriver under visse betingelser separat bortskaffing av elektriske og elektroniske produkter. Sørg for at de elektriske apparatene bortskaffes i henhold til de forskriftene som gjelder i ditt land.