Kontroll over informasjonskapsler

Denne siden bruker informasjonskapsler ...

Main Content

Det vippbare førervernetak eps (Easy Protection System)

Sikkerheten kommer alltid først hos Weidemann!

Siden 2009 har det ikke vært tillatt å levere Hoflader med overrullingsbøyle lenger, da det europeiske maskindirektivet (2006/42/EF) i tillegg til det aktuelle ROPS-vernet (Roll Over Protective Structure) også krever et FOPS-vern (Falling Object Protective Structure). Føreren må etter dette ikke bare beskyttes ved maskinvelt , men også mot mulige fallende gjenstander.

Derfor utstyres alle modeller i 11er til 17er Hoftrac-serien fra Weidemann seriemessig med et fastmontert førervernetak. Når man videre ønsker lave gjennomkjøringshøyder på tydelig under 2 m, er det fastmonterte førervernetaket for det meste for høyt.

Weidemanns løsning: Førervernetaket som kan legges sammen eps (Easy Protection System)

Som ekstrautstyr kan alle Weidemann modeller i 11er til 17er Hoftrac-serien utstyres med det vippbare førervernstaket eps (Easy Protection System). eps oppfyller da naturligvis akkurat på samme måte som det seriemessig fastmonterte førervernetaket kravene i det aktuelle europeiske maskindirektivet (2006/42/EF) i henhold til ROPS- og FOPS-vern.

Videoen viser hvordan eps (Easy Protection System) kun med få håndgrep forberedes for en lav gjennomkjøringshøyde.


eps (Easy Protection System) er tilgjengelig for følgende maskiner: