Main Content

Forfriskende annerledes. Arbeider med eHoftrac på et drikkevareutsalg

I Bachhubers drikkevareutsalg brukes en elektrisk drevet 1160 eHoftrac fra Weidemann siden september 2017. Sammen med en gaffeltruck hjelper den familiebedriften med lasting, stabling og transport av drikkekasser, ølfat og partyutstyr.

Familiebedriften ligger i bayerske Falkenberg, ble grunnlagt allerede i 1950-årene og ledes i dag av andre generasjon Bachhuber. “Den gang hadde vi tre lastere og flaskene ble etikettert for hånd. Vi barn måtte alltid hjelpe til”, mimrer Fritz Bachhuber. Hans far, som jobbet på et bryggeri på den tiden, produserte ved siden av limonade og bygget opp drikkevarehandelen. Limonade produseres ikke lenger, men drikkevarehandelen ble overtatt av Fritz Bachhuber og hans kone Anita i 2005 som investerte i en lagerhall og en gaffeltruck og rettet firmaet inn mot arrangementer.

Mens Fritz Bachhuber fortsatte å jobbe heltid i en bank, førte hans kone firmaet. I tillegg til mer partyutstyr ble det anskaffet en kjøletilhenger for utleie. På denne måten klarte familien Bachhuber å legge et godt og solid grunnlag for sin lille bedrift og å bygge den opp for fremtiden. Siden 2017 driver ekteparet bedriften sammen som sitt hovedyrke. “Spesielt om våren arrangeres mange fester. Det er vår hovedsesong”, forteller fagmannen for drikkevarer. Siden det ikke finnes en panteautomat i butikken, er det nødvendig med mye håndarbeid. Flaskene må sorteres og kassene fraktes hit og dit. Mye arbeid, som nå støttes av en Weidemann.

På grunn av drikkemarkedets plassering kan familie Bachhuber ikke kjøre inn i alle bygningene med en gaffeltruck. Tilgangen til kjelleren er for eksempel ikke opparbeidet, her prøvde man å finne en annen løsning. Bedriften fant det de lette etter hos Weidemann-forhandleren Stephan Schönberger i Mitterskirchen. “Fordi vi snart vil investere i utvidelsen av vårt solcelleanlegg, bestemte vi oss til slutt for en elektrisk Hoftrac”, forteller Fritz Bachhuber. Sønnen Philip, som akkurat nå avlegger sin eksamen som elektrikermester, er også til en viss grad fascinert av denne teknikken. Begge sønnene i familien, Philip og Jakob, er aktivt med i foreldrebedriften og kjører gjerne "Weidemannen".

I tillegg til arbeidet i drikkevaremarked overtar 1160 eHoftrac også pleiearbeidet på tomten. Om vinteren rydder den snø og med en arbeidsplattform kan arbeider utføres i høyden, som f.eks. rensing av takrenner eller opphenging av julebelysning, på en sikker måte. Til sommeren er det planlagt å kjøpe en feiemaskin for å rengjøre de åpne plassene.