Main Content

Skogsbruk og treindustri

Stable trestammer
God sikt til arbeidsområdet
Stable langt treverk
I sagverket
Stablingsarbeider
Gode siktforhold
Transportere stammer
Fylle rist
Stablingsarbeider
Bevege materiale
Laste sagspon til borttransportering
Fylle anlegg
Laste på lastebil
Laste på lastebil

Allrounderen – ikke bare på gården

 

I landbruket er Weidemann-maskinene utbredt – hvilket også i de siste årene har avledet en nesten selvfølgelig bruk i skogs- og treindustrien. Når en maskin allerede finnes på gården, utnytter man naturligvis gjerne dennes fulle potensiale, og med de egnede påmonteringsverktøyene er "trelaging" ikke noe problem.

Trebrensel-bearbeiding er takket være den sterke og igjen økende utbredelsen av trebrenningsovner etterspurt og er for mange bønder i tillegg til egen forsyning med trebrensel en god ekstra inntektskilde.

Fra stablings-, transport- og lastearbeider, trespalting med hekkhydraulikk (T4512) inntil innlagring og uthenting av treverk – mange arbeidsoppgaver er mulig med det egnede påmonteringsverktøyet.

Også i sagverket hjemme

 

I sagverket utfyller Weidemann-maskinene med sin håndterlighet, kompakte utførelse og lave forbruk gjerne de store maskinene, som der tar seg av de tyngre arbeidene. Lastearbeider, stabling og uthenting av stammer og fylling av energigjenvinningsanlegg er spesialområdene der.

Weidemanns produksjon ligger alltid en idé foran den nyeste teknologien. Innovasjon fra tradisjon, det er vårt motto. Den høyverdige bearbeidingskvaliteten til våre maskiner betyr investeringsbeskyttelse, høy belastningsevne og lønner seg til slutt: lang levetid, lave driftskostnader og høy verdiopprettholdelse.

Og det viktigste: Vi er alltid i nærheten – våre tallrike teknisk erfarne driftspartner gir deg gjerne råd – utnytt vårt ytelsespotensiale.