Main Content

Obec, komuna

Přeprava květináčů
Zametání
Překládka palet
Použití s pracovní plošinou
Čištění ulic
Zametání chodníků
Použití se sněhovou frézou
Pomocné práce
Naložení posypového vozu
Snadná přeprava
Čištění chodníků
Mulčování zelených ploch
Odstraňování trávy
Přeprava kůlů a sloupků
Sečení zelených ploch
Péče o hřbitovy
Plnění květinových nádob
Zemní práce
Přeprava
Přeprava nádob
Jízda po silnici
Přeprava posečené trávy
Přesné vysypávání
Skladování velkých balíků
Stříhání živých plotů
Doplnění soli

Optimální pro obce a samosprávné celky

 

Obce dnes nabízejí svým občanům široké spektrum služeb. K tomu potřebují správné a účinné pracovní prostředky. Proto je stále důležitější udělat správná rozhodnutí při pořizování nových pracovních strojů. Již po desetiletí jsou stroje Weidemann úspěšně využívány pro komunální potřeby. Perfektní souhra člověka, stroje a nástroje má ve společnosti Weidemann tu nejvyšší prioritu. Vyspělý produktový program je komfortní, bezpečný a hospodárný zároveň.

Myšlenka na univerzální stroj

 

S množstvím různých přídavných zařízení se ze strojů Weidemann stanou skuteční všeumělové. Je možné je využít v nejrůznějších oblastech: Bez problémů je s nimi možné zvládnout přepravu, ošetřování zelených ploch, ošetřování zpevněných ploch, zimní údržbu, práce na staveništích a v městských zahradách.

Mobilní práce

 

Modely menších konstrukčních řad můžete přepravovat na přívěsu, takže bez problémů můžete vykonávat úlohy na různých místech, jako např. v parcích nebo ve vnitřním městě. Díky své mobilitě a multifunkčnosti jsou nepostradatelné také při pomocných pracích.

Kompaktní rozměry

 

U řady pracovních úloh narážíme na omezené pracovní poměry a je důležité, aby bylo možné využití obratný stroj s kompaktními rozměry, který ale i přesto zajistí požadovaný výkon. Toto platí například v situaci, kdy se zajíždí do budovy, při čištění chodníků v zimě, při ošetřování úzkých pásů zeleně, při uskladňování nebo odebírání uskladněné soli atd.

Ergonomie při práci

 

Při vývoji strojů Weidemann hraje rozhodující úlohu ergonomie práce – s prostornými kabinami s optimálním výhledem do všech stran, díky ovládacím prvkům, které jsou pro často se střídající řidiče dobře dosažitelné a maximálně intuitivní. Díky účinně fungujícímu vytápění a větrání je pracovní klima perfektní. Při obzvlášť vysokých venkovních teplotách doporučujeme klimatizaci.

A to nejdůležitější: vždy jsme ve vaší blízkosti – některý z mnoha našich technicky zkušených obchodníků vám s potěšením poradí – využijte náš výkonnostní potenciál.