Main Content

Vaše odvětví průmyslu – Weidemann nabízí vhodné řešení pro každou úlohu

Každé odvětví hospodářské činnosti a každý podnik má své zcela specifické požadavky a velmi rozdílné využití. Zde bychom vám chtěli ukázat několik možností nasazení různých modelů strojů Weidemann v kombinaci s příslušnými přídavnými zařízeními.

Zemědělství

Lesní hospodářství a dřevozpracující průmysl

Chov koní

Obec, komuna

Zahradnictví

Průmysl a obchod

Bioplyn

Reference